{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"77","modulename":"contents","cat_id":"50","title":"\u015eahinbey Sanayi Sitesi \u0130halesini Alan Balpa \u0130n\u015faat 400 G\u00fcnde 945 \u0130\u015fyeri Yapacak","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/tr\/basinda-baltas\/sahinbey-sanayi-sitesi-ihalesini-alan-balpa-insaat-400-gunde-945-isyeri-yapacak-1","seoTitle":"sahinbey-sanayi-sitesi-ihalesini-alan-balpa-insaat-400-gunde-945-isyeri-yapacak-1","content":"

\r\n\tGaziantep’in sektöründe lider kurulu\u015flar\u0131ndan biri olan, MB Holding’e ba\u011fl\u0131 Balpa \u0130n\u015faat önemli bir projeye ba\u015fl\u0131yor. K\u0131sa bir zaman diliminde projeyi teslim edecek olan Balpa \u0130n\u015faat, hâlihaz\u0131rda \u015fehrin içinde bulunan oto tamircilerini, 300 dönüm arazi üzerinde bulunan ve toplamda 168.000m2 kapal\u0131 alan\u0131 olan Karata\u015f bölgesine ta\u015f\u0131yacak. \u0130çinde 945 dükkân bulunacak olan site, hem oto tamircilerini, hem araç sahiplerini hem de Gaziantep trafi\u011fini büyük ölçüde ferahlatacak.<\/p>\r\n

\r\n\t\u015eahinbey Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Tahmazo\u011flu taraf\u0131ndan yürütülen projenin ihalesini üstlenen Balpa \u0130n\u015faat, bu projeyi 400 günde bitirmeyi amaçl\u0131yor. Daha önce de Gaziantep Ayakkab\u0131c\u0131lar Küçük Sanayi Sitesini, Kahramanmara\u015f Küçük Sanayi Sitesini, \u0130slâhiye Küçük Sanayi Sitesini ve 2.ek Osmaniye Küçük Sanayi Sitesinin yap\u0131m\u0131n\u0131 üstlenen Holding; bu projesi ile oto sanayi sektöründe çal\u0131\u015fan veya i\u015f yeri sahibi olan yakla\u015f\u0131k 5.000 ki\u015finin daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir ortamda çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 sa\u011flayacak.<\/p>\r\n

\r\n\tAyn\u0131 zamanda projenin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Karata\u015f bölgesi, Gaziantep’in son dönemde konut arz\u0131n\u0131n en fazla oldu\u011fu yerlerden biri olarak dikkat çekiyor. Konut say\u0131s\u0131n\u0131n fazla oldu\u011fu bölgede ye\u015fil arazinin azalmas\u0131n\u0131n dolay\u0131 \u015eahinbey Sanayi Sitesi ye\u015fillik bir alana kuruluyor. Böylece daha çok ye\u015fil alan\u0131 bulunan Karata\u015f’\u0131n do\u011fa ile bütünle\u015fmesi bekleniyor.<\/p>\r\n","keywords":"\u015eahinbey Sanayi Sitesi \u0130halesini Alan Balpa \u0130n\u015faat 400 G\u00fcnde 945 \u0130\u015fyeri Yapacak","description":"\u015eahinbey Sanayi Sitesi \u0130halesini Alan Balpa \u0130n\u015faat 400 G\u00fcnde 945 \u0130\u015fyeri Yapacak","langsTitle":{"tr":"\u015eahinbey Sanayi Sitesi \u0130halesini Alan Balpa \u0130n\u015faat 400 G\u00fcnde 945 \u0130\u015fyeri Yapacak","en":"\u015eahinbey Sanayi Sitesi \u0130halesini Alan Balpa \u0130n\u015faat 400 G\u00fcnde 945 \u0130\u015fyeri Yapacak"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tGaziantep’in sektöründe lider kurulu\u015flar\u0131ndan biri olan, MB Holding’e ba\u011fl\u0131 Balpa \u0130n\u015faat önemli bir projeye ba\u015fl\u0131yor. K\u0131sa bir zaman diliminde projeyi teslim edecek olan Balpa \u0130n\u015faat, hâlihaz\u0131rda \u015fehrin içinde bulunan oto tamircilerini, 300 dönüm arazi üzerinde bulunan ve toplamda 168.000m2 kapal\u0131 alan\u0131 olan Karata\u015f bölgesine ta\u015f\u0131yacak. \u0130çinde 945 dükkân bulunacak olan site, hem oto tamircilerini, hem araç sahiplerini hem de Gaziantep trafi\u011fini büyük ölçüde ferahlatacak.<\/p>\r\n

\r\n\t\u015eahinbey Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Tahmazo\u011flu taraf\u0131ndan yürütülen projenin ihalesini üstlenen Balpa \u0130n\u015faat, bu projeyi 400 günde bitirmeyi amaçl\u0131yor. Daha önce de Gaziantep Ayakkab\u0131c\u0131lar Küçük Sanayi Sitesini, Kahramanmara\u015f Küçük Sanayi Sitesini, \u0130slâhiye Küçük Sanayi Sitesini ve 2.ek Osmaniye Küçük Sanayi Sitesinin yap\u0131m\u0131n\u0131 üstlenen Holding; bu projesi ile oto sanayi sektöründe çal\u0131\u015fan veya i\u015f yeri sahibi olan yakla\u015f\u0131k 5.000 ki\u015finin daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir ortamda çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 sa\u011flayacak.<\/p>\r\n

\r\n\tAyn\u0131 zamanda projenin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Karata\u015f bölgesi, Gaziantep’in son dönemde konut arz\u0131n\u0131n en fazla oldu\u011fu yerlerden biri olarak dikkat çekiyor. Konut say\u0131s\u0131n\u0131n fazla oldu\u011fu bölgede ye\u015fil arazinin azalmas\u0131n\u0131n dolay\u0131 \u015eahinbey Sanayi Sitesi ye\u015fillik bir alana kuruluyor. Böylece daha çok ye\u015fil alan\u0131 bulunan Karata\u015f’\u0131n do\u011fa ile bütünle\u015fmesi bekleniyor.<\/p>\r\n","en":""},"langsKeywords":{"tr":"\u015eahinbey Sanayi Sitesi \u0130halesini Alan Balpa \u0130n\u015faat 400 G\u00fcnde 945 \u0130\u015fyeri Yapacak","en":""},"langsDescription":{"tr":"\u015eahinbey Sanayi Sitesi \u0130halesini Alan Balpa \u0130n\u015faat 400 G\u00fcnde 945 \u0130\u015fyeri Yapacak","en":""},"catTitle":"Bas\u0131nda Balta\u015f","cats":[{"id":"28","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/haberler-1\/620","seoTitle":"haberler-1"},{"id":"50","parent_id":"28","title":"Bas\u0131nda Balta\u015f","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/basinda-baltas\/638","seoTitle":"basinda-baltas"}],"catsSorted":[{"id":"50","parent_id":"28","title":"Bas\u0131nda Balta\u015f","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/basinda-baltas\/638","seoTitle":"basinda-baltas"},{"id":"28","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/haberler-1\/620","seoTitle":"haberler-1"}],"type":"5","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"2013-09-30 15:46:07","updated":"2016-07-29 21:29:08","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"607","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/thumb\/image528b5b0eedcdd.jpg","normalImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/normal\/image528b5b0eedcdd.jpg","bigImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/big\/image528b5b0eedcdd.jpg","orgImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/original\/image528b5b0eedcdd.jpg","smallImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/small\/image528b5b0eedcdd.jpg","fileName":"image528b5b0eedcdd.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"607","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/thumb\/image528b5b0eedcdd.jpg","normalImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/normal\/image528b5b0eedcdd.jpg","bigImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/big\/image528b5b0eedcdd.jpg","orgImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/original\/image528b5b0eedcdd.jpg","smallImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/small\/image528b5b0eedcdd.jpg","fileName":"image528b5b0eedcdd.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":"","website":null,"email":"","phone":"","fax":"","coordinates":false,"code":"","moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/basinda-baltas\/haberler-1"}}