{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"75","modulename":"contents","cat_id":"50","title":"Gaimder\u2019den Balta\u015f\u2019a Alt\u0131n Plaket","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/tr\/basinda-baltas\/gaimder-den-baltas-a-altin-plaket-1","seoTitle":"gaimder-den-baltas-a-altin-plaket-1","content":"

\r\n\tMB HOLD\u0130NG’TEN \u0130N\u015eAAT SEKTÖRÜNE KATKI<\/p>\r\n

\r\n\tGAZ\u0130ANTEP \u0130N\u015eAAT MÜTEAHH\u0130TLER\u0130 DERNE\u011e\u0130N\u0130N \u015eEH\u0130TKÂM\u0130L KÜLTÜR MERKEZ\u0130NDE GERÇEKLE\u015eEN KONFERANSINDA BALTA\u015e \u0130N\u015eAAT A.\u015e GOLD KATKI PLAKET\u0130YLE ÖDÜLLEND\u0130R\u0130LD\u0130.<\/p>\r\n

\r\n\tGaziantep \u0130n\u015faat Müteahhitleri Derne\u011fi (GA\u0130MDER) taraf\u0131ndan gerçekle\u015ftirilen Gaziantepli Müteahhitlere yeni Türk ticaret kanunu hakk\u0131nda bilgilendirme konferans\u0131nda dernek için yard\u0131mlar\u0131n\u0131 esirgemeyen sektöründe öncü in\u015faat firmalar\u0131na te\u015fekkür plaketi verildi.<\/p>\r\n

\r\n\tKonferansa Vali yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u0130brahim Yurdakul, AK Parti Milletvekili Halil Maz\u0131c\u0131o\u011flu, CHP Milletvekili Mehmet \u015eeker, Büyük\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 As\u0131m Güzelbey \u015eehitkâmil Belediye Ba\u015fkan\u0131 R\u0131dvan Fad\u0131lo\u011flu gibi birçok bürokrat\u0131n yan\u0131 s\u0131ra in\u015faat sektöründen birçok isim kat\u0131ld\u0131. Hareketli geçen konferansta Balta\u015f \u0130n\u015faat A.\u015e’ne Gaziantep ekonomisine, in\u015faat sektörüne ve GA\u0130MDER’e yapt\u0131\u011f\u0131 katk\u0131lardan dolay\u0131 Gold Te\u015fekkür Plaketi verildi.<\/p>\r\n

\r\n\tBalta\u015f \u0130n\u015faat ad\u0131na te\u015fekkür plaketini Gaziantep Vali Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u0130brahim Yurdakul’un elinden alan MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Orkun Balat konferans sonras\u0131 ‘’ \u0130n\u015faat sektörünün MB Holding için önemi çok büyüktür. Biz Holdingle\u015fme yolumuzdaki ilk tu\u011flay\u0131 Balta\u015f \u0130n\u015faat ile koyduk. Gaziantep’te in\u015faat sektörünün nas\u0131l ilerledi\u011fini çok iyi bilen bir \u015firket olarak GA\u0130MDER’in sektörün aynas\u0131 görevini üstlenmi\u015f sektörlere yönelik katma de\u011ferli çözümler sunmay\u0131 hedefleyen bir dernek oldu\u011funu görebiliyoruz. Bu yüzden GA\u0130MDER’e destek olabilmek önemlidir.’’ \u015feklinde konu\u015ftu.<\/p>\r\n

\r\n\t\u0130n\u015faat sektörünün Gaziantep’teki durumu ve sorunlar\u0131 konu\u015fulan konferansta GA\u0130MDER Ba\u015fkan\u0131 M. R\u0131dvan Köksüzer ise; ‘’Gaziantep’teki in\u015faat sektörü de\u011fi\u015fim ve geli\u015fim içerisindedir. Bu süreç içerisinde kar\u015f\u0131m\u0131za ç\u0131kan en büyük sorun ise imar çal\u0131\u015fmalar\u0131d\u0131r. \u015eehrimizde büyük bir arsa sorunu ya\u015f\u0131yoruz bu sorunu çözmek için acil ibrahimli2 ve Yamaçtepe bölgelerinin imara aç\u0131lmas\u0131 gerekmektedir. Son olarak ta derne\u011fimiz üyelerine yeni dernek büromuzun yak\u0131n zamanda aç\u0131laca\u011f\u0131 müjdesini vererek dernek binam\u0131z\u0131n yap\u0131m\u0131nda bize yard\u0131mc\u0131 olan \u015firketlere sonsuz te\u015fekkürlerimi iletiyorum’’ dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tYap\u0131lan konu\u015fmalar\u0131n ve ödül töreninin ard\u0131ndan Gazi Üniversitesi \u0130dari ve \u0130ktisadi Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. \u015eükrü K\u0131z\u0131lot taraf\u0131ndan kat\u0131l\u0131mc\u0131lara ‘’Türk Ticaret Kanunu ve \u0130n\u015faat Sektörü’’ konulu konferans düzenlendi.<\/p>\r\n","keywords":"Gaimder\u2019den Balta\u015f\u2019a Alt\u0131n Plaket","description":"Gaimder\u2019den Balta\u015f\u2019a Alt\u0131n Plaket","langsTitle":{"tr":"Gaimder\u2019den Balta\u015f\u2019a Alt\u0131n Plaket","en":"Gaimder\u2019den Balta\u015f\u2019a Alt\u0131n Plaket"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tMB HOLD\u0130NG’TEN \u0130N\u015eAAT SEKTÖRÜNE KATKI<\/p>\r\n

\r\n\tGAZ\u0130ANTEP \u0130N\u015eAAT MÜTEAHH\u0130TLER\u0130 DERNE\u011e\u0130N\u0130N \u015eEH\u0130TKÂM\u0130L KÜLTÜR MERKEZ\u0130NDE GERÇEKLE\u015eEN KONFERANSINDA BALTA\u015e \u0130N\u015eAAT A.\u015e GOLD KATKI PLAKET\u0130YLE ÖDÜLLEND\u0130R\u0130LD\u0130.<\/p>\r\n

\r\n\tGaziantep \u0130n\u015faat Müteahhitleri Derne\u011fi (GA\u0130MDER) taraf\u0131ndan gerçekle\u015ftirilen Gaziantepli Müteahhitlere yeni Türk ticaret kanunu hakk\u0131nda bilgilendirme konferans\u0131nda dernek için yard\u0131mlar\u0131n\u0131 esirgemeyen sektöründe öncü in\u015faat firmalar\u0131na te\u015fekkür plaketi verildi.<\/p>\r\n

\r\n\tKonferansa Vali yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u0130brahim Yurdakul, AK Parti Milletvekili Halil Maz\u0131c\u0131o\u011flu, CHP Milletvekili Mehmet \u015eeker, Büyük\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 As\u0131m Güzelbey \u015eehitkâmil Belediye Ba\u015fkan\u0131 R\u0131dvan Fad\u0131lo\u011flu gibi birçok bürokrat\u0131n yan\u0131 s\u0131ra in\u015faat sektöründen birçok isim kat\u0131ld\u0131. Hareketli geçen konferansta Balta\u015f \u0130n\u015faat A.\u015e’ne Gaziantep ekonomisine, in\u015faat sektörüne ve GA\u0130MDER’e yapt\u0131\u011f\u0131 katk\u0131lardan dolay\u0131 Gold Te\u015fekkür Plaketi verildi.<\/p>\r\n

\r\n\tBalta\u015f \u0130n\u015faat ad\u0131na te\u015fekkür plaketini Gaziantep Vali Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u0130brahim Yurdakul’un elinden alan MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Orkun Balat konferans sonras\u0131 ‘’ \u0130n\u015faat sektörünün MB Holding için önemi çok büyüktür. Biz Holdingle\u015fme yolumuzdaki ilk tu\u011flay\u0131 Balta\u015f \u0130n\u015faat ile koyduk. Gaziantep’te in\u015faat sektörünün nas\u0131l ilerledi\u011fini çok iyi bilen bir \u015firket olarak GA\u0130MDER’in sektörün aynas\u0131 görevini üstlenmi\u015f sektörlere yönelik katma de\u011ferli çözümler sunmay\u0131 hedefleyen bir dernek oldu\u011funu görebiliyoruz. Bu yüzden GA\u0130MDER’e destek olabilmek önemlidir.’’ \u015feklinde konu\u015ftu.<\/p>\r\n

\r\n\t\u0130n\u015faat sektörünün Gaziantep’teki durumu ve sorunlar\u0131 konu\u015fulan konferansta GA\u0130MDER Ba\u015fkan\u0131 M. R\u0131dvan Köksüzer ise; ‘’Gaziantep’teki in\u015faat sektörü de\u011fi\u015fim ve geli\u015fim içerisindedir. Bu süreç içerisinde kar\u015f\u0131m\u0131za ç\u0131kan en büyük sorun ise imar çal\u0131\u015fmalar\u0131d\u0131r. \u015eehrimizde büyük bir arsa sorunu ya\u015f\u0131yoruz bu sorunu çözmek için acil ibrahimli2 ve Yamaçtepe bölgelerinin imara aç\u0131lmas\u0131 gerekmektedir. Son olarak ta derne\u011fimiz üyelerine yeni dernek büromuzun yak\u0131n zamanda aç\u0131laca\u011f\u0131 müjdesini vererek dernek binam\u0131z\u0131n yap\u0131m\u0131nda bize yard\u0131mc\u0131 olan \u015firketlere sonsuz te\u015fekkürlerimi iletiyorum’’ dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tYap\u0131lan konu\u015fmalar\u0131n ve ödül töreninin ard\u0131ndan Gazi Üniversitesi \u0130dari ve \u0130ktisadi Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. \u015eükrü K\u0131z\u0131lot taraf\u0131ndan kat\u0131l\u0131mc\u0131lara ‘’Türk Ticaret Kanunu ve \u0130n\u015faat Sektörü’’ konulu konferans düzenlendi.<\/p>\r\n","en":"

\r\n\tMB HOLD\u0130NG’TEN \u0130N\u015eAAT SEKTÖRÜNE KATKIGAZ\u0130ANTEP \u0130N\u015eAAT MÜTEAHH\u0130TLER\u0130 DERNE\u011e\u0130N\u0130N \u015eEH\u0130TKÂM\u0130L KÜLTÜR MERKEZ\u0130NDE GERÇEKLE\u015eEN KONFERANSINDA BALTA\u015e \u0130N\u015eAAT A.\u015e GOLD KATKI PLAKET\u0130YLE ÖDÜLLEND\u0130R\u0130LD\u0130.Gaziantep \u0130n\u015faat Müteahhitleri Derne\u011fi (GA\u0130MDER) taraf\u0131ndan gerçekle\u015ftirilen Gaziantepli Müteahhitlere yeni Türk ticaret kanunu hakk\u0131nda bilgilendirme konferans\u0131nda dernek için yard\u0131mlar\u0131n\u0131 esirgemeyen sektöründe öncü in\u015faat firmalar\u0131na te\u015fekkür plaketi verildi.Konferansa Vali yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u0130brahim Yurdakul, AK Parti Milletvekili Halil Maz\u0131c\u0131o\u011flu, CHP Milletvekili Mehmet \u015eeker, Büyük\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 As\u0131m Güzelbey \u015eehitkâmil Belediye Ba\u015fkan\u0131 R\u0131dvan Fad\u0131lo\u011flu gibi birçok bürokrat\u0131n yan\u0131 s\u0131ra in\u015faat sektöründen birçok isim kat\u0131ld\u0131. Hareketli geçen konferansta Balta\u015f \u0130n\u015faat A.\u015e’ne Gaziantep ekonomisine, in\u015faat sektörüne ve GA\u0130MDER’e yapt\u0131\u011f\u0131 katk\u0131lardan dolay\u0131 Gold Te\u015fekkür Plaketi verildi.Balta\u015f \u0130n\u015faat ad\u0131na te\u015fekkür plaketini Gaziantep Vali Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u0130brahim Yurdakul’un elinden alan MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Orkun Balat konferans sonras\u0131 ‘’ \u0130n\u015faat sektörünün MB Holding için önemi çok büyüktür. Biz Holdingle\u015fme yolumuzdaki ilk tu\u011flay\u0131 Balta\u015f \u0130n\u015faat ile koyduk. Gaziantep’te in\u015faat sektörünün nas\u0131l ilerledi\u011fini çok iyi bilen bir \u015firket olarak GA\u0130MDER’in sektörün aynas\u0131 görevini üstlenmi\u015f sektörlere yönelik katma de\u011ferli çözümler sunmay\u0131 hedefleyen bir dernek oldu\u011funu görebiliyoruz. Bu yüzden GA\u0130MDER’e destek olabilmek önemlidir.’’ \u015feklinde konu\u015ftu.\u0130n\u015faat sektörünün Gaziantep’teki durumu ve sorunlar\u0131 konu\u015fulan konferansta GA\u0130MDER Ba\u015fkan\u0131 M. R\u0131dvan Köksüzer ise; ‘’Gaziantep’teki in\u015faat sektörü de\u011fi\u015fim ve geli\u015fim içerisindedir. Bu süreç içerisinde kar\u015f\u0131m\u0131za ç\u0131kan en büyük sorun ise imar çal\u0131\u015fmalar\u0131d\u0131r. \u015eehrimizde büyük bir arsa sorunu ya\u015f\u0131yoruz bu sorunu çözmek için acil ibrahimli2 ve Yamaçtepe bölgelerinin imara aç\u0131lmas\u0131 gerekmektedir. Son olarak ta derne\u011fimiz üyelerine yeni dernek büromuzun yak\u0131n zamanda aç\u0131laca\u011f\u0131 müjdesini vererek dernek binam\u0131z\u0131n yap\u0131m\u0131nda bize yard\u0131mc\u0131 olan \u015firketlere sonsuz te\u015fekkürlerimi iletiyorum’’ dedi.Yap\u0131lan konu\u015fmalar\u0131n ve ödül töreninin ard\u0131ndan Gazi Üniversitesi \u0130dari ve \u0130ktisadi Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. \u015eükrü K\u0131z\u0131lot taraf\u0131ndan kat\u0131l\u0131mc\u0131lara ‘’Türk Ticaret Kanunu ve \u0130n\u015faat Sektörü’’ konulu konferans düzenlendi.<\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"Gaimder\u2019den Balta\u015f\u2019a Alt\u0131n Plaket","en":""},"langsDescription":{"tr":"Gaimder\u2019den Balta\u015f\u2019a Alt\u0131n Plaket","en":""},"catTitle":"Bas\u0131nda Balta\u015f","cats":[{"id":"28","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/haberler-1\/620","seoTitle":"haberler-1"},{"id":"50","parent_id":"28","title":"Bas\u0131nda Balta\u015f","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/basinda-baltas\/638","seoTitle":"basinda-baltas"}],"catsSorted":[{"id":"50","parent_id":"28","title":"Bas\u0131nda Balta\u015f","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/basinda-baltas\/638","seoTitle":"basinda-baltas"},{"id":"28","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/haberler-1\/620","seoTitle":"haberler-1"}],"type":"5","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"2013-09-30 15:45:08","updated":"2016-07-24 18:51:23","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"605","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/thumb\/image528b5a027f9ed.jpg","normalImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/normal\/image528b5a027f9ed.jpg","bigImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/big\/image528b5a027f9ed.jpg","orgImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/original\/image528b5a027f9ed.jpg","smallImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/small\/image528b5a027f9ed.jpg","fileName":"image528b5a027f9ed.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"605","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/thumb\/image528b5a027f9ed.jpg","normalImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/normal\/image528b5a027f9ed.jpg","bigImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/big\/image528b5a027f9ed.jpg","orgImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/original\/image528b5a027f9ed.jpg","smallImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/small\/image528b5a027f9ed.jpg","fileName":"image528b5a027f9ed.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":"","website":null,"email":"","phone":"","fax":"","coordinates":false,"code":null,"moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/basinda-baltas\/haberler-1"}}