{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"226","modulename":"contents","cat_id":"50","title":"Balta\u015f \u0130n\u015faat\u2019tan 717 Konutluk Dev Proje","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/tr\/basinda-baltas\/baltas-insaat-tan-717-konutluk-dev-proje-1","seoTitle":"baltas-insaat-tan-717-konutluk-dev-proje-1","content":"

\r\n\tToplu Konut \u0130daresi'nin (TOK\u0130) Gaziantep \u015eehitkamil \u0130lçesi Umut Mahallesi'nde yapt\u0131raca\u011f\u0131 717 konut ile altyap\u0131 ve çevre düzenleme in\u015faat\u0131 ihalesini MB Holding bünyesinde faaliyet gösteren Balta\u015f \u0130n\u015faat ald\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tYurt içi ve yurt d\u0131\u015f\u0131nda birçok üniversite, hastane, sanayi sitesi,toplu konut, organize sanayi sitesi, serbest bölge in\u015faat\u0131, hidro elektik santrali, kapal\u0131 spor salonu, stadyum ve fabrika in\u015faat\u0131na imza atan Balta\u015f \u0130n\u015faat yeni bir toplu konut projesine daha imza at\u0131yor.<\/p>\r\n

\r\n\tBugüne kadar 20 bin konutla yakla\u015f\u0131k 100 bin ki\u015fiyi ev sahibi yapan Balta\u015f \u0130n\u015faat, Gaziantep \u0130li \u015eehitkamil \u0130lçesi Umut Mahallesinde in\u015fa edece\u011fi projeyi k\u0131sa zamanda hayata geçirecek. Tünel kal\u0131p sistemi ile depreme dayan\u0131kl\u0131 evler in\u015fa eden Balta\u015f, 717 konutla Gaziantep emlak piyasas\u0131n\u0131n rahatlamas\u0131na ve dar, orta gelirli vatanda\u015f\u0131 ev sahibi olmas\u0131na katk\u0131 sa\u011flayacak.<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, konu ile ilgili aç\u0131klamas\u0131nda, ''TOK\u0130, Türkiye'nin yeniden yap\u0131lanmas\u0131na, ülkede modern \u015fehircilik anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131n geli\u015fmesine, ekonomiye ve istihdama, dar gelirli vatanda\u015f\u0131n ev sahibi olmas\u0131na, halk\u0131m\u0131z\u0131n depreme dayan\u0131kl\u0131 konutlarda insani ko\u015fullarda ve güvenlik içerisinde ya\u015famas\u0131na imkân sa\u011flamas\u0131 bak\u0131m\u0131nda çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle emlak s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015fayan \u015fehrimize yeni konutlar yap\u0131lmas\u0131 ve bu konutlar\u0131n uygun fiyatlar\u0131, \u015fehrimize ilaç gibi gelecektir.” dedi.
\r\n\t\u0130n\u015fa edilecek olan evlerin Gaziantep’e yeni soluk getirece\u011fini söyleyen Balat; “ 15 blok, 717 daireden olu\u015facak olan Umut Mahallesi TOK\u0130 evleri ayn\u0131 zamanda çevre düzenlemesi ve peyzaj\u0131yla da çok ses getirecek. Modern çizgiler ta\u015f\u0131yacak olan evlerde ya\u015fam, konforlu ve güvenli olacak. Gaziantep’e \u015föyle bir bak\u0131n. Türkiye ortalamas\u0131n\u0131n üstünde sürekli büyüyor, geli\u015fiyor. Böylesine güzel bir projenin TOK\u0130 i\u015fverenli\u011finde Gaziantep’te gerçekle\u015fmesi beni bir Gaziantepli olarak mutlu ediyor. ”<\/p>\r\n

\r\n\t\u0130N\u015eAAT BA\u015eLAYACAK<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tToplu konut in\u015faat\u0131na önümüzdeki günlerde ba\u015flanaca\u011f\u0131 bilgisini veren Muharrem Balat, aç\u0131klamas\u0131nda \u015fu bilgileri verdi: ''Balta\u015f \u0130n\u015faat olarak, Umut Mahallesi Toplu Konutlar\u0131'n\u0131n in\u015faat\u0131na önümüzdeki günlerde ba\u015flayaca\u011f\u0131z. Proje yakla\u015f\u0131k 1,5 - 2 y\u0131lda tamamlanacak. Kapal\u0131 in\u015faat alan\u0131 100 bin m2 olan ve 30 bin m2   arsa alan\u0131 üzerinde gerçekle\u015ftirilecek olan proje, depreme dayan\u0131kl\u0131 tünel kal\u0131p sistemi ile yap\u0131lacakt\u0131r. “
\r\n\tAç\u0131klamas\u0131nda, MB Holding \u0130n\u015faat Gurubu'nun bugüne kadar üstlendi\u011fi tüm projeleri eksiksiz, zaman\u0131nda ve en kaliteli biçimde tamamlad\u0131\u011f\u0131na da vurgu yapan Balat, aç\u0131klamas\u0131n\u0131 \u015föyle tamamlad\u0131: ''\u0130n\u015faat sektöründe 45 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n deneyimi ile uzmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131 defalarca kan\u0131tlayan MB Holding, Gaziantep ilinde oldu\u011fu kadar, il s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda da birçok projeyi ba\u015far\u0131 ile devam ettirmektedir. " dedi.<\/p>\r\n","keywords":"Balta\u015f \u0130n\u015faat\u2019tan 717 Konutluk Dev Proje","description":"Balta\u015f \u0130n\u015faat\u2019tan 717 Konutluk Dev Proje","langsTitle":{"tr":"Balta\u015f \u0130n\u015faat\u2019tan 717 Konutluk Dev Proje","en":"Balta\u015f \u0130n\u015faat\u2019tan 717 Konutluk Dev Proje"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tToplu Konut \u0130daresi'nin (TOK\u0130) Gaziantep \u015eehitkamil \u0130lçesi Umut Mahallesi'nde yapt\u0131raca\u011f\u0131 717 konut ile altyap\u0131 ve çevre düzenleme in\u015faat\u0131 ihalesini MB Holding bünyesinde faaliyet gösteren Balta\u015f \u0130n\u015faat ald\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tYurt içi ve yurt d\u0131\u015f\u0131nda birçok üniversite, hastane, sanayi sitesi,toplu konut, organize sanayi sitesi, serbest bölge in\u015faat\u0131, hidro elektik santrali, kapal\u0131 spor salonu, stadyum ve fabrika in\u015faat\u0131na imza atan Balta\u015f \u0130n\u015faat yeni bir toplu konut projesine daha imza at\u0131yor.<\/p>\r\n

\r\n\tBugüne kadar 20 bin konutla yakla\u015f\u0131k 100 bin ki\u015fiyi ev sahibi yapan Balta\u015f \u0130n\u015faat, Gaziantep \u0130li \u015eehitkamil \u0130lçesi Umut Mahallesinde in\u015fa edece\u011fi projeyi k\u0131sa zamanda hayata geçirecek. Tünel kal\u0131p sistemi ile depreme dayan\u0131kl\u0131 evler in\u015fa eden Balta\u015f, 717 konutla Gaziantep emlak piyasas\u0131n\u0131n rahatlamas\u0131na ve dar, orta gelirli vatanda\u015f\u0131 ev sahibi olmas\u0131na katk\u0131 sa\u011flayacak.<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, konu ile ilgili aç\u0131klamas\u0131nda, ''TOK\u0130, Türkiye'nin yeniden yap\u0131lanmas\u0131na, ülkede modern \u015fehircilik anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131n geli\u015fmesine, ekonomiye ve istihdama, dar gelirli vatanda\u015f\u0131n ev sahibi olmas\u0131na, halk\u0131m\u0131z\u0131n depreme dayan\u0131kl\u0131 konutlarda insani ko\u015fullarda ve güvenlik içerisinde ya\u015famas\u0131na imkân sa\u011flamas\u0131 bak\u0131m\u0131nda çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle emlak s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015fayan \u015fehrimize yeni konutlar yap\u0131lmas\u0131 ve bu konutlar\u0131n uygun fiyatlar\u0131, \u015fehrimize ilaç gibi gelecektir.” dedi.
\r\n\t\u0130n\u015fa edilecek olan evlerin Gaziantep’e yeni soluk getirece\u011fini söyleyen Balat; “ 15 blok, 717 daireden olu\u015facak olan Umut Mahallesi TOK\u0130 evleri ayn\u0131 zamanda çevre düzenlemesi ve peyzaj\u0131yla da çok ses getirecek. Modern çizgiler ta\u015f\u0131yacak olan evlerde ya\u015fam, konforlu ve güvenli olacak. Gaziantep’e \u015föyle bir bak\u0131n. Türkiye ortalamas\u0131n\u0131n üstünde sürekli büyüyor, geli\u015fiyor. Böylesine güzel bir projenin TOK\u0130 i\u015fverenli\u011finde Gaziantep’te gerçekle\u015fmesi beni bir Gaziantepli olarak mutlu ediyor. ”<\/p>\r\n

\r\n\t\u0130N\u015eAAT BA\u015eLAYACAK<\/strong><\/p>\r\n

\r\n\tToplu konut in\u015faat\u0131na önümüzdeki günlerde ba\u015flanaca\u011f\u0131 bilgisini veren Muharrem Balat, aç\u0131klamas\u0131nda \u015fu bilgileri verdi: ''Balta\u015f \u0130n\u015faat olarak, Umut Mahallesi Toplu Konutlar\u0131'n\u0131n in\u015faat\u0131na önümüzdeki günlerde ba\u015flayaca\u011f\u0131z. Proje yakla\u015f\u0131k 1,5 - 2 y\u0131lda tamamlanacak. Kapal\u0131 in\u015faat alan\u0131 100 bin m2 olan ve 30 bin m2   arsa alan\u0131 üzerinde gerçekle\u015ftirilecek olan proje, depreme dayan\u0131kl\u0131 tünel kal\u0131p sistemi ile yap\u0131lacakt\u0131r. “
\r\n\tAç\u0131klamas\u0131nda, MB Holding \u0130n\u015faat Gurubu'nun bugüne kadar üstlendi\u011fi tüm projeleri eksiksiz, zaman\u0131nda ve en kaliteli biçimde tamamlad\u0131\u011f\u0131na da vurgu yapan Balat, aç\u0131klamas\u0131n\u0131 \u015föyle tamamlad\u0131: ''\u0130n\u015faat sektöründe 45 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n deneyimi ile uzmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131 defalarca kan\u0131tlayan MB Holding, Gaziantep ilinde oldu\u011fu kadar, il s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda da birçok projeyi ba\u015far\u0131 ile devam ettirmektedir. " dedi.<\/p>\r\n","en":"

\r\n\tToplu Konut \u0130daresi'nin (TOK\u0130) Gaziantep \u015eehitkamil \u0130lçesi Umut Mahallesi'nde yapt\u0131raca\u011f\u0131 717 konut ile altyap\u0131 ve çevre düzenleme in\u015faat\u0131 ihalesini MB Holding bünyesinde faaliyet gösteren Balta\u015f \u0130n\u015faat ald\u0131.Yurt içi ve yurt d\u0131\u015f\u0131nda birçok üniversite, hastane, sanayi sitesi,toplu konut, organize sanayi sitesi, serbest bölge in\u015faat\u0131, hidro elektik santrali, kapal\u0131 spor salonu, stadyum ve fabrika in\u015faat\u0131na imza atan Balta\u015f \u0130n\u015faat yeni bir toplu konut projesine daha imza at\u0131yor.Bugüne kadar 20 bin konutla yakla\u015f\u0131k 100 bin ki\u015fiyi ev sahibi yapan Balta\u015f \u0130n\u015faat, Gaziantep \u0130li \u015eehitkamil \u0130lçesi Umut Mahallesinde in\u015fa edece\u011fi projeyi k\u0131sa zamanda hayata geçirecek. Tünel kal\u0131p sistemi ile depreme dayan\u0131kl\u0131 evler in\u015fa eden Balta\u015f, 717 konutla Gaziantep emlak piyasas\u0131n\u0131n rahatlamas\u0131na ve dar, orta gelirli vatanda\u015f\u0131 ev sahibi olmas\u0131na katk\u0131 sa\u011flayacak.MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, konu ile ilgili aç\u0131klamas\u0131nda, ''TOK\u0130, Türkiye'nin yeniden yap\u0131lanmas\u0131na, ülkede modern \u015fehircilik anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131n geli\u015fmesine, ekonomiye ve istihdama, dar gelirli vatanda\u015f\u0131n ev sahibi olmas\u0131na, halk\u0131m\u0131z\u0131n depreme dayan\u0131kl\u0131 konutlarda insani ko\u015fullarda ve güvenlik içerisinde ya\u015famas\u0131na imkân sa\u011flamas\u0131 bak\u0131m\u0131nda çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle emlak s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015fayan \u015fehrimize yeni konutlar yap\u0131lmas\u0131 ve bu konutlar\u0131n uygun fiyatlar\u0131, \u015fehrimize ilaç gibi gelecektir.” dedi.
\r\n\t\u0130n\u015fa edilecek olan evlerin Gaziantep’e yeni soluk getirece\u011fini söyleyen Balat; “ 15 blok, 717 daireden olu\u015facak olan Umut Mahallesi TOK\u0130 evleri ayn\u0131 zamanda çevre düzenlemesi ve peyzaj\u0131yla da çok ses getirecek. Modern çizgiler ta\u015f\u0131yacak olan evlerde ya\u015fam, konforlu ve güvenli olacak. Gaziantep’e \u015föyle bir bak\u0131n. Türkiye ortalamas\u0131n\u0131n üstünde sürekli büyüyor, geli\u015fiyor. Böylesine güzel bir projenin TOK\u0130 i\u015fverenli\u011finde Gaziantep’te gerçekle\u015fmesi beni bir Gaziantepli olarak mutlu ediyor. ”\u0130N\u015eAAT BA\u015eLAYACAKToplu konut in\u015faat\u0131na önümüzdeki günlerde ba\u015flanaca\u011f\u0131 bilgisini veren Muharrem Balat, aç\u0131klamas\u0131nda \u015fu bilgileri verdi: ''Balta\u015f \u0130n\u015faat olarak, Umut Mahallesi Toplu Konutlar\u0131'n\u0131n in\u015faat\u0131na önümüzdeki günlerde ba\u015flayaca\u011f\u0131z. Proje yakla\u015f\u0131k 1,5 - 2 y\u0131lda tamamlanacak. Kapal\u0131 in\u015faat alan\u0131 100 bin m2 olan ve 30 bin m2   arsa alan\u0131 üzerinde gerçekle\u015ftirilecek olan proje, depreme dayan\u0131kl\u0131 tünel kal\u0131p sistemi ile yap\u0131lacakt\u0131r. “
\r\n\tAç\u0131klamas\u0131nda, MB Holding \u0130n\u015faat Gurubu'nun bugüne kadar üstlendi\u011fi tüm projeleri eksiksiz, zaman\u0131nda ve en kaliteli biçimde tamamlad\u0131\u011f\u0131na da vurgu yapan Balat, aç\u0131klamas\u0131n\u0131 \u015föyle tamamlad\u0131: ''\u0130n\u015faat sektöründe 45 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n deneyimi ile uzmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131 defalarca kan\u0131tlayan MB Holding, Gaziantep ilinde oldu\u011fu kadar, il s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda da birçok projeyi ba\u015far\u0131 ile devam ettirmektedir. " dedi.<\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"Balta\u015f \u0130n\u015faat\u2019tan 717 Konutluk Dev Proje","en":""},"langsDescription":{"tr":"Balta\u015f \u0130n\u015faat\u2019tan 717 Konutluk Dev Proje","en":""},"catTitle":"Bas\u0131nda Balta\u015f","cats":[{"id":"28","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/haberler-1\/620","seoTitle":"haberler-1"},{"id":"50","parent_id":"28","title":"Bas\u0131nda Balta\u015f","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/basinda-baltas\/638","seoTitle":"basinda-baltas"}],"catsSorted":[{"id":"50","parent_id":"28","title":"Bas\u0131nda Balta\u015f","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/basinda-baltas\/638","seoTitle":"basinda-baltas"},{"id":"28","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/haberler-1\/620","seoTitle":"haberler-1"}],"type":"5","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"2013-11-13 16:43:40","updated":"2016-07-24 18:52:01","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"594","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/thumb\/image52839239e0fc0.jpg","normalImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/normal\/image52839239e0fc0.jpg","bigImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/big\/image52839239e0fc0.jpg","orgImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/original\/image52839239e0fc0.jpg","smallImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/small\/image52839239e0fc0.jpg","fileName":"image52839239e0fc0.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"594","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/thumb\/image52839239e0fc0.jpg","normalImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/normal\/image52839239e0fc0.jpg","bigImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/big\/image52839239e0fc0.jpg","orgImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/original\/image52839239e0fc0.jpg","smallImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/small\/image52839239e0fc0.jpg","fileName":"image52839239e0fc0.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":"","website":"","email":"","phone":"","fax":"","coordinates":false,"code":null,"moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/basinda-baltas\/haberler-1"}}